Làm việc tại Nhật Bản và nhận được kho báu

Săn tìm kho báu không dễ

Posted Jobs

Resume Posted

Members

Companies

Đăng ký sơ yếu lý lịch của bạn bây giờ!

Nếu bạn đăng ký sơ yếu lý lịch của bạn trên trang web này, bạn sẽ nhận được một thông điệp kinh doanh từ một công ty Nhật Bản.

Gửi hồ sơ

Tìm việc của bạn ngay bây giờ!

Tại Nhật Bản, từ tháng 4 năm 2019, 345.150 lao động nước ngoài dự kiến sẽ được chấp nhận trong 14 ngành công nghiệp. Bạn chắc chắn tìm thấy công việc phù hợp với bạn!

Tìm kiếm một công việc